Velkommen til Theophilus

Theophilus er en hermetisk kristen (esoterisk kristen) skole som tilbyder seminarer og foredrag, individuel spirituel rådgivning. Tilknyttet er et bogsalg samt udgivelser af bøger og andre publikationer fra eget forlag.

I februar afholdes vores næste seminar, som, med udgangspunkt i chakralæren i den hermetisk-kristne skole, vil omhandle solar-plexus-chakraet, den tibladede lotusblomst. Se under seminarer.

Fra vores forlag er netop udkommet en bog med fem foredrag holdt af Jan Brahm, om Johannes-åbenbaringen og Den Evige Apokalypse.
Bogen kan købes ved vore arrangementer (også selv om man eventuelt ikke deltager), samt bestilles fra forlaget. Endvidere kan vore udgivelser købes i Audonicons Bogsalg, Audonicon, Skanderborg.