Velkommen til Theophilus

Theophilus er en hermetisk kristen (esoterisk kristen) skole som tilbyder seminarer og foredrag såvel som individuel spirituel rådgivning. Tilknyttet er et bogsalg samt udgivelser af bøger og andre publikationer fra eget forlag.

Vores næste seminar afholdes 7.-8. december. Det vil omhandle Fadervor-bønnen. Se under seminarer.

NY-UDGIVELSE:
Fra vores forlag er bogen Betragtninger over Willi Seiß' liv og Værk netop udkommet.

Bogen kan købes ved vore arrangementer (også selv om man eventuelt ikke deltager), samt bestilles fra forlaget. Endvidere kan vore udgivelser købes i Audonicons Bogsalg, Audonicon, Skanderborg.