Velkommen til Theophilus

Theophilus er en hermetisk kristen (esoterisk kristen) skole som tilbyder seminarer og foredrag såvel som individuel spirituel rådgivning. Tilknyttet er et bogsalg samt udgivelser af bøger og andre publikationer fra eget forlag.

Vores næste seminar afholdes 5.-6. september 2020. Det vil omhandle Fadervor-bønnen. Se under seminarer.