Velkommen til Theophilus forlag og seminarerHermetisk KristologiUdgivelser, foredrag og seminarerKontakt os
Theophilus Forlag
Velkommen til Theophilus forlag og seminarer

Velkommen til Theophilus Forlag og Seminarer. Vi udgiver nyere hermetisk kristen litteratur på dansk i traditionen fra Valentin Tomberg og Willi Seiss.

Vi udgiver  værker og afholder seminarer og foredrag indenfor den hermetiske kristne tradition som bygger på kristologien, som denne blev anlagt af Tomberg.
Rudolf Steiner er lærer for den hermetiske skole, som han er det for den rosenkreuzeriske skole. Tombergs kristologi blev skabt i tæt spirituel kontakt til Steiner.

Theophilus Forlag og Seminarer vil udbrede kendskabet til den kristne hermetisme, som denne, byggende på Rudolf  Steiners åndsvidenskab, blev lært af Valentin Tomberg fra 1930erne og frem. Siden blev denne kristne hermetiske lære udvidet af bl.a. Willi Seiß, som i sit Chakra Werk har lagt grunden til en chakralære baseret på Kristologien og især Johannesevangeliet og Johannes Åbenbaringen, idet han byggede videre på grundlagene, som Tomberg i intime kredse fremsatte i 1930erne og 1940erne.


  Fra venstre til højre:

Seiß, Tomberg, Steiner:
                                         
 
Willi Seiss                   Valentin Tomberg                                Rudolf Steiner                                                                                                 


Billedmaterialet på hjemmesiden er hovedsagelig fra Hieronymus Bosch's værk. Der er dog også ikoner fra den østlige kristne tradition.
Bosch malede under inkvisitionen i Spanien værker som viser menneskets udviklingsveje; den opadgående og den nedadgående. Desuden viser Bosch i sine malerier den åndelige verden og dens indvirken i menneskets liv og udvikling. Men Bosch viste ikke kun Treenighedens åndelige væsner. Han viste også i sine malerier de åndelige væsner fra hierarkierne til venstre og deres indgreb i menneskets udviklig.

Heroverfor er en af Bosch's fremstillinger af syndefaldet. Det er fra det såkaldte Wiener alter. I fremstillingen vises hvordan Lucifer ikke blot øvede en indflydelse på Eva og Adam én gang, da han gav Eva æblet, men hvordan han igennem æblet vandt en permanent indflydelse på mennesket: Han holder den ene del af æblet i sin hånd. Eva holder den anden del i sin hånd - og går ud i livet med den. Således er der skabt et grundlag for en bestandig indflydelse fra Lucifer på mennesket. Denne indflydelse består indtil mennesket en dag tager fuld kontrol over de luciferiske kræfter og virkninger i sig selv og forløser dem. Hvordan dette gøres, har Bosch vist i flere af sine malerier, som Steiner angav det i sit skolingsværk; 'Hvorledes erhverves erkendelser om de højere verdener', og som Tomberg viste det i sit hermetiske værk.

Velkommen til Theophilus forlag og seminarerHermetisk KristologiUdgivelser, foredrag og seminarerKontakt os