Velkommen til Theophilus

Theophilus er en hermetisk kristen (esoterisk kristen) skole som tilbyder seminarer og foredrag, individuel spirituel rådgivning. Tilknyttet er et bogsalg samt udgivelser af bøger og andre publikationer fra eget forlag.

Vores næste seminar afholdes i begyndelsen af september. Det vil omhandle Fadervor-bønnen. Se under seminarer.

NY-UDGIVELSE:
Fra vores forlag er udkommet et hæfte med titlen Erkendelser om Sophia - Sjælens vej til Sophia.

Hæftet kan købes ved vore arrangementer (også selv om man eventuelt ikke deltager), samt bestilles fra forlaget. Endvidere kan vore udgivelser købes i Audonicons Bogsalg, Audonicon, Skanderborg.