Seminarer og foredrag

Vi tilbyder seminarer og foredrag om aspekter af den kristne hermetisme og dens skolingsvej. 

Aktuelt: Pga. coronakrisen måtte juni-seminaret afholdes som video-foredrag med gruppesamtaler via skype - alt sammen således, at deltagerne kunne overholde forsamlings- og rejserestriktionerne. Vi planlægger med, at september-seminaret vil kunne holdes med fysisk forsamling på Audonicon.

Foredrag:
Det  planlagte foredrag torsdag 3. september på Rathsacksvej 30, Frederiksberg er aflyst.

Seminarer:
Det kommende seminar afholdes lørdag-søndag den 5.-6. september på Audonicon, Skanderborg. Det vil omhandle Fadervors 6. bøn:
"Led os ikke i fristelse." Seminaret vil behandle temaer knyttet til de tre fristelser, prøvelserne på skolingsvejen og undernes sfære hinsides fristelserne.

Temaer som vil behandles på seminaret inkluderer følgende;
 • Astrallegemet og dets bøn om ikke af ledes i fristelse.
 • Fristelse af mennesket og fristelse af Gud. 
 • Tids-frister for fristelse af menneskeheden og det enkelte menneske.
 • Bønnen om ikke at falde for fristelsen til at udæske Gud som astrallegemets prøvelse.
 • Urfristelsen i Paradisets Have og dens kosmiske baggrund.
 • De tre fristelser af menneskesønnen i ørkenen.
 • Åndselevens opgave i at forvandle fristelserne til prøvelser på skolingsvejen.
 • De to gange tre prøvelser på skolingsvejen.
 • Undernes sfære hinsides de overvundne fristelser.
 • Fristelserne og Kristusofrene.
 • De 7 fristelser for jordudviklingen.
 • Den 4. fristelse, knyttet til Mysteriet på Golgatha; og den 5. fristelse knyttet til Kristusofferet i Æterverdenen i vores tid.
 • Astrallegemets tilknytning til de hierarkiske væsner.
Der vil på seminaret være korsang ved Inge Schøler Christensen.

Terminer for seminarer i 2020:
24.-25. oktober og 12.-13. december .
 
Den nuværende seminar-række på Audonicon har Fadervor-bønnen som hovedemne. På hvert seminar vil én af Fadervors bønner blive omhandlet. Således f.eks. et seminar om Navnet, manas-bevidstheden og kaldet fra den åndelige verden; et seminar om Riget, buddhi-riget, og dets udfoldelse igennem de syv Passionsstader m.v. Selvom det i sagens natur vil give et mere fyldigt udbytte, om man deltager i hele rækken af seminarer, kan hvert seminar besøges særskilt, da hvert seminar vil omhandle et afgrænset emne.

For at modtage mere information om vore seminarer og foredrag, send os en mail og bed om udførligt oplæg til det aktuelle arrangement.

Fra Hieronymus Bosch' maleri Erkendelsens Have; den indviede skuer ud i den åndelige verden.