Seminarer og foredrag

Vi tilbyder seminarer og foredrag om aspekter af den kristne hermetisme og dens skolingsvej. 

Seminarer:
Det overordnede tema for seminarerne 2021 vil være: Principperne for det åndelige liv og for den åndelige skoling.

Temaet for februar-seminaret er: Familien og dens åndsform. Seminaret afholdes som video-seminar med skypekonferencer.


Der afholdes 6 seminarer i 2021.
Terminer for det første halvår:

6.-7. februar 2021, 10.-11. april 2021; 5.-6. juni 2021. 

For at modtage mere information om vore seminarer og foredrag, send os en mail og bed om udførligt oplæg til det aktuelle arrangement.

Fra Hieronymus Bosch' maleri Erkendelsens Have; den indviede skuer ud i den åndelige verden.