Seminarer og foredrag

Vi tilbyder seminarer og foredrag om aspekter af den kristne hermetisme og dens skolingsvej. 

Seminarer:
Det overordnede tema for seminarerne 2021 er: Principperne for det åndelige liv og for den åndelige skoling.
Hvert seminar undersøger et emne ud fra dette overordnede tema.

Der afholdes i alt 6 seminarer i 2021. Terminer for seminarerne i 2021 er som følger:
6.-7. februar, 10.-11. april, 5.-6. juni, 11.-12. september, 30.-31. oktober, 4.-5. december . 

Terminerne for første halvår 2022 er:
5.-6. februar, 2.-3. april, 11.-12. juni.

For at modtage mere information om vore seminarer og foredrag, send os en mail og bed om udførligt oplæg til det aktuelle arrangement.

Fra Hieronymus Bosch' maleri Erkendelsens Have; den indviede skuer ud i den åndelige verden.