Seminarer og foredrag

Vi tilbyder seminarer og foredrag om aspekter af den kristne hermetisme og dens skolingsvej. 

Seminarer:
Det kommende seminar afholdes lørdag-søndag den 24.-25. oktober på Audonicon, Skanderborg. Det vil omhandle Fadervors 7. bøn:
"Fri os fra det onde."

Temaer som vil behandles på seminaret inkluderer følgende;
 • Fadervors 7. bøn; Jegets bøn - og dens betydning.
 • Jeget og dets konfrontation med det onde.
 • Paulus skrev, at vi ikke kæmper mod "kød og blod", men mod onde væsner på hierarkisk niveau. Samtidig kan vi erfare, at det er mennesker - ikke onde Dynameis eller Ærkeengle - der f.eks. udvikler og anvender masseødelæggelsesvåben. 
  Vi vil søge bagom dette paradoks for at kunne afdække erkendelser om Jegets prøvelser i kampen mod det onde.
 • Det onde verdensmagt: Lucifer, Ahriman, Adzura.
 • Spørgsmål omkring Lucifers bekendelse.
 • Om omgangen med det luciferiske og det ahrimanske på skolingsvejen.
 • Antikrist og hans virksomhed i vores tid.
 • Ondskaben som stiger op for at bekæmpe Kristusofferet i Æterverdenen.
 • Syndefaldsformlen ("det omvendte Fadervor") og Fadervor.
 • Fadervors udgangsbøn.
  D
  er vil på seminaret være korsang ved Inge Schøler Christensen.
Terminer for seminarer i 2020 og 2021:
12.-13. december 2020; 6.-7. februar 2021, 10.-11. april 2021; 5.-6. juni 2021. 
 
Den nuværende seminar-række på Audonicon har Fadervor-bønnen som hovedemne. På hvert seminar vil én af Fadervors bønner blive omhandlet. Således f.eks. et seminar om Navnet, manas-bevidstheden og kaldet fra den åndelige verden; et seminar om Riget, buddhi-riget, og dets udfoldelse igennem de syv Passionsstader m.v. Selvom det i sagens natur vil give et mere fyldigt udbytte, om man deltager i hele rækken af seminarer, kan hvert seminar besøges særskilt, da hvert seminar vil omhandle et afgrænset emne.

For at modtage mere information om vore seminarer og foredrag, send os en mail og bed om udførligt oplæg til det aktuelle arrangement.

Fra Hieronymus Bosch' maleri Erkendelsens Have; den indviede skuer ud i den åndelige verden.