Seminarer og foredrag

Vi tilbyder seminarer og foredrag om aspekter af den kristne hermetisme og dens skolingsvej. 

Seminarer:
Det overordnede tema for seminarerne 2021 er: Principperne for det åndelige liv og for den åndelige skoling.
Hvert seminar undersøger et emne ud fra dette overordnede tema.

Der afholdes i alt 6 seminarer i 2021. Terminer for seminarerne i 2021 er som følger:
6.-7. februar (Familien), 10.-11. april (Opdragelsen), 5.-6. juni (Helbredelsen), 11.-12. september (Samfundet), 30.-31. oktober (Retfærdigheden), 4.-5. december (Åndsskolen).

Seminaret i oktober har som tema: Verdensretfærdigheden og den jordiske retfærdighed. Seminaret vil belyse verdensretfærdigheden; karmas princip, med dens tre aspekter, og den jordiske retfærdighed, loven, i Hermetismens lys. I denne sammenhæng vil en gennemgang af Valentin Tombergs afhandling, Retsvidenskabens degeneration og regeneration (1946) blive præsenteret.

Terminerne for første halvår 2022 er:
5.-6. februar, 2.-3. april, 11.-12. juni.

For at modtage mere information om vore seminarer og foredrag, send os en mail og bed om udførligt oplæg til det aktuelle arrangement.

Fra Hieronymus Bosch' maleri Erkendelsens Have; den indviede skuer ud i den åndelige verden.